có nên chọn đi xuất khẩu lao động nhật bản

Vĩnh phúc triển khai đẩy mạnh xuất khẩu lđ và giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động.

Nhằm nâng cao tối ưu công tác giải quyết công vụ phụ trợ lao động vị trí nông thôn thông qua bề ngoài xuất khẩu lao động, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động Vĩnh Phúc đã tổ chức kiện toàn BCĐ xuất khẩu lđ của huyện; xây dựng kế hoạch chuyển động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các hội viên BCĐ. dựa theo xu hướng chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ xk lao động huyện xây dựng plan, giao phó nhiệm vụ cho Phòng Lao động-TB&XH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn khởi đầu rà soát số lượng, mong muốn học nghề, xử lý tác vụ làm của lao động tại các địa phương, đặc biệt là số lượng các loại có mong muốn xk lao động. Trên cơ sở rà soát, nhận xét thực tế, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai plan đẩy mạnh công tác xk lao động cho người dân tại địa phương.

Với tiện ích nhiệm vụ được giao phó, Phòng Lao động – TBXH huyện chủ động tham tiền mưu cho UBND huyện ban hành các chiến lược khuyến khích, tạo điều kiện cho dân chúng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động trên địa bàn Vĩnh Phúc. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nâng cao công tác phát tán, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, huyện về chuyển động xklđ; qua đó giúp nhân dân nâng cao nhận ra, nắm rõ nói về thị trường lao động ngoài nước, số tập đoàn có đủ tư phương thức pháp nhân được UBND tỉnh cho phép tuyển dụng lao động xuất khẩu chuyển động trên địa bàn; phối hợp với tổ chức tính năng triển khai các phương pháp giải quyết phòng chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm tránh đen đủi, bất hạnh cho dân chúng khi tham dự xk lao động. tư vấn xuất khẩu lao động đi nhật bản

Nhờ triển khai công tác truyền bá sâu rộng cũng như tiến hành thống nhất những chiến lược giúp đỡ vì thế trong năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015, số lượng người đi xuất khẩu lđ trên địa bàn huyện Sông Lô đã tăng đột biến. Theo thông số tập hợp của Phòng Lao động-TB&XH Tỉnh Vĩnh Phúc: Năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 toàn huyện đi trước 463 lao động được xử lý thủ tục đi xuất khẩu lao động (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2013). Thị trường XKLĐ chủ yếu tập hợp tại một số nước: Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản…Qua đánh giá điều tra, Tất cả số lao động đi làm công vụ có thời hạn ở ngoại quốc này đều có việc làm, thu nhập ổn định, nhiều người đã dành dụm và giao được tiền về cho gia đình…

Để không ngừng nâng cao phù hợp công tác XKLĐ trên địa bàn trong thời gian tới, BCĐ xuất khẩu lao động huyện Sông Lô ( Vĩnh Phúc ) xây dựng và triển khai plan chỉ đạo các ban, ngành tiện ích của huyện, chính quyền các xã, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền bá, nâng cao ngộ ra cho nhân dân về công tác xuất khẩu lđ.