Mở bán Seasons Avenue hút hơn 200 quý khách tham dự