Ra mắt tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo thời gian