Tag Archives: đá thạch anh

Các đặc tính hấp dẫn của dây chuyền đá thạch anh

Các đặc tính hấp dẫn của dây chuyền đá thạch anh Đặc tính chữa bệnh đá thạch anh trong suốt còn được dùng để củng cố sức mạnh cho các chakra và có thể được dùng với chakra đỉnh đầu nhằm đem lại sự sáng suốt cho lúc thiền và khi ta mơ. (những quả cầu được dùng để bói …

Read More »